Aktualności

W tej chwili nie ma, żadnych aktualności

 

Magdalena Olszewska

 

olszewska

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat specjalizacyjny o numerze 1955 uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii), terapeuta ręki. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (www.pstis.pl.). Pracuje z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym oraz zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Siedlcach.

Praca z dziećmi jest dla niej największym wyzwaniem i jednocześnie ogromną przyjemnością. Najważniejszym celem dla niej jako pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej jest ciągłe dążenie do poprawy jakości funkcjonowania dzieci, tak by mogły one coraz lepiej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Wykształcenie:

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Wychowanie Przedszkolne (studia podyplomowe dla nauczycieli);
 • Akademia Podlaska w Siedlcach - Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza (uzupełniające studia magisterskie); Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Pedagogika Społeczna (studia licencjackie).

 

Szkolenia i kursy:

 • Szkolenie II-go stopnia nadające uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej, kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Kurs - kierownik wycieczek szkolnych, (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej);
 • Kurs - przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży, (LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej);
 • Kurs - trening umiejętności wychowawczych; (LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej);
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek dla dzieci i młodzieży, (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej);
 • Konferencja - Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem (Fundacja Wspólny Świat, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta BiałaPodlaska); 
 • Szkolenie - Autyzm - Podstawowe Zagadnienia (Ośrodek Szkoleniowy "Wspólny Świat" w Białej Podlaskiej);
 • Szkolenie - Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż (Polskie Stowarzyrzenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Szkolenie - Terapia ręki (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Szkolenie – Kontrola posturalna a możliwości funkcjonalne ręki dzieci w wieku szkolnym (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie);
 • Konferencja - "Niegrzeczne dzieci? Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży" (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach). 

 

Zapraszam również na moją stronę: www.simba-terapia.pl