Aktualności

W tej chwili nie ma, żadnych aktualności

 

Izabella Lewczuk

iza-l

jest terapeutą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.

Od ponad sześciu lat wychowuje syna chorującego na mózgowe porażenie dziecięce. Właśnie chęć pomocy własnemu dziecku spowodowała, że problemy dzieci niepełnosprawnych, metody terapii stały się jej pasją a z czasem zawodem.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie "Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka",w chwili obecnej studiuje na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

 

 Ukończone szkolenia i warsztaty:

Makaton Program Rozwoju Komunikacji
- Poziom I - wrzesień 2012 r.
Makaton Program Rozwoju Komunikacji
- Poziom III - grudzień 2012 r.
Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
- styczeń 2013 r.
Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według koncepcji NDT-Bobath
- maj 2013 r.
Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.
- czerwiec 2013 r.
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
- październik 2013 r.
Integracja Odruchów Twarzy wg. metody dr Swietłany Masgutowej
- styczeń 2013
Terapia neurobiologiczna
- grudzień 2013
Terapia ręki
- kwiecień 2014
Terapia Taktylna
- kwiecień 2014

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą:

Wczesna interwencja

Moja strona www: www.koniczynka.edu.pl